گل پسرم امیرحسینگل پسرم امیرحسین، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 9 روز سن دارد
ناز دخترم بهارناز دخترم بهار، تا این لحظه 1 سال و 11 ماه و 21 روز سن دارد

امیرحسین و نیلا یه دنیا عشق

دو کودک💗یه دنیا عشق💗

با توام فرزندم

"به نام خالق بی همتا" فرزندم مینویسم برایت تا بدانی مادرت تو را اینگونه میخواهد خواه امیرم باشی یا دردانه ام اما بدان آینده ات را روشن میخوام از همین حالا   با توام امیرم: " ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺵ ! ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻧﯿـﺎﺯ ﺩﺍﺭد ! ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ؛ ﻧـــﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﻤﺖ ! ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ، ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ، . . . ! ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﺣـﺮﻑ ﺑﺰﻥ ، ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪ ، ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ، ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ، ﻣﺮﺩاﻧﻪ ﺑﺒﺨﺶ ، . . . ! ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﻦ ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ... ﻭ ﺑه تو ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ..... و اینک با توام دردانه ام: " ﺯﻥ " ﺑﺎﺵ ! ﺗﻮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺍﯼ ! ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺎﺳ...
24 مرداد 1393

چ حس خوبیه...حس مادر شدن...

فتبارک الله احسن الخالقین   درست زمانی که بین همه اگرها و شاید ها و بایدها و چون و چراها مصمم میشوی بنشینی بر سر سجاده ی مهرش و از خدا نام مادر را التماس کنی و بعد خدا منتش را،نعمتش را ،در حقت تمام کند و نام زیبای مادر را برازنده ی باقی اسمت کند قصه ی روزهای تنهاییت تمام میشود یکی می آید که تو،به لطف بودنش بهترین حس ها را تجربه می کنی و به ضمانتش وام مادرانگی میگیری به همین تسهیل بی بدیل،خودت به میل خودت،خودت را از دفتر اولویت های خودت،داوطلبانه خط میزنی و همان یک نفر را مادرانگی میکنی تا مرز مادر شدن و پدر شدنش و حتی بعدتر... درست مثل مادرت بانو یادت بماند که همه این...
22 مرداد 1393
1