امیرحسین و نیلا یه دنیا عشق

💗دو کودک;یک دنیا عشق💗

من می خوام برم دانشگاه

1396/8/17 13:42
نویسنده : مامان فریبا
104 بازدید
اشتراک گذاری

چند دقیقه پیش که امیرحسین این جا بود الهام داشت آماده میشد تا بره دانشگاه ،امیرحسین هم مدام میومد پیش من و می گفت دارم میرم دانشگاه درس بخونم
منم می گفتم خب خوبه تو برو دانشگاه درس بخون من میرم مهد کودک
بعد عکس های مهد کودکش و آوردم و بهش می گفتم وای چه قدر مهد کودک کیف میده با ماهان و آزین و...
کم کم نظرش برگشت و گفت نخیرم خودم می خوام برم مهد کودک منم می گفتم نه شما باید بری دانشگاه و من برم مهد کودک
و این داستان همچنان ادامه داشت...
 

 

 


 

 

پسندها (1)
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف