.: امیرحسین تا این لحظه ، 2 سال و 9 ماه و 6 روز سن دارد :.
.: نیلا تا این لحظه ، 9 ماه و 18 روز سن دارد :.